Rovfugle

Aftenfalk
Fiskeørn
Fjeldvåge
Gåsegrib

Havørn
Kongeørn
Lille tårnfalk
Munkegrib

Musvåge
Rød glente
Rørhøg
Slangeørn

Sort glente
Spurvehøg
Tårnfalk
Ådselgrib