Natsommerfugle

Acanobia suasa
Adela cuprella
Amphipoea oculea
Arctonis i nigrum
Bedeugle
Birkemåler
Birkespinder
Blodnakke
Blodplet
Bredrandet humlebisværmer
Brun kløverugle
Chiasmia clatratha
Citronmåler
Duehale
Dueurtsværmer
egespinder
Epirrhoe tristata
Femplettet køllesværmer
Gammaugle
Græsspinder
Grøn køllesværmer
Grøn lyngmåler
Gulerodshalvmøl
Gulplettet bjørn
Hedenonne
Hvidaksugle
Hvidvingemåler
Hvidåret græsugle
Kløverugle
Ligustersværmer
Lille natpåfugleøje
Måneplet
Okkergul bladmåler
Perlemåler
Pimpinelle køllesværmer
Psiugle
Purpurmåler
Pyramideugle
Rødfrynset bjørn
Seksplettet køllesværmer
Skræpperodæder
Skovbjørn
Sortbæltet bladmåler
Sort måler
Stor frostmåler
Stor rosenvikler
Stor smutugle
Strandringspinder
Stribet hedespinder
Syntomis phegea
Tandet seglvinge
Timian køllesværmer
Udea lutealis
Yponomeuta sp.
Zigzagspinder
Zygaena romeo