Mågevadefugle

Audoinsmåge
Almindelig ryle
Brushane
Dobbelt bekkasin
Dværgryle
Fjordterne
Hvidbrystet præstekrave

Hvidklire
Hvidvinget måge
Hættemåge
Islandsk ryle
Lille kobbersneppe
Lille præstekrave
Lille regnspove

Mudderklire
Rødben
Sandløber
Sortgrå ryle
Sortklire
Splitterne
Stenvender

Stor kobbersneppe
Stor præstekrave
Strandskade
Stylteløber
Vibe