Græshopper

Buskgræshoppe
Lynggræshoppe

Stor løvgræshoppe
Sumpgræshoppe
Vortebider

Ægyptisk græshoppe