Rovfugle

Tilbage


Aftenfalk

Fiskeørn

Fjeldvåge

Gåsegrib

Havørn

Kongeørn

Lille tårnfalk

Munkegrib

Musvåge

Rød Glente

Rørhøg

Slangeørn

Sort glente

Spurvehøg

Tårnfalk

Ådselgrib