Mågevadefugle

Tilbage


Audoinsmåge

Alm. Ryle

Brushane

Dobbeltbekkasin

Dværgryle

Fjordterne

Hvidbrystet præstekrave

Hvidklire

Hvidvinget måge

Hættemåge

Islandsk ryle

Lille kobbersneppe

Lille præstekrave

Lille regnspove

Mudderklire

Rødben

Sandløber

Sortgrå ryle

Sortklire

Splitterne

Stenvender

Stor kobbersneppe

Stor Præstekrave

Strandskade

Stylteløber

Vibe